Vitaliy Samoylenko vs Nick Abraham - hackenmueller